StereoclopStereoklop

by terror303 ~ 14/12/2008 niedziela, 14 grudnia, 2008. Klasa: Clay.

Hard to say what stereoklop is – you can put a candle into it, fish-food, pen or plant a flower. Inspired by an excerpt from the movie „Flash Gordon” (this, where people/cyborgs were sitting at computers in similar glasses). The whole looks pretty scary, some argue that’s even ugly. But I like it. Realization – chamotte clay, unglazed.

Photos: Dies

Ciężko powiedzieć, czym jest stereoklop – można do niego wsadzić świeczkę, pokarm dla rybek, długopis, zasadzić kwiatek. Inspirowany fragmentem filmu „Flash Gordon” (tym, gdzie przy komputerach siedzieli ludzie/cyborgi w podobnych okularach). Całość wygląda dość strasznie, niektórzy twierdzą, że wręcz brzydko. Mnie tam się podoba. Wykonanie – glina szamotowa, nieszkliwiona.

Zdjęcia: Dies

Comments are closed.