Archiwum dla klasy 'drzewiaste'

Copper pictureMiedziany obrazek

02/12/2008 wtorek, 2 grudnia, 2008

Obrazek naświetlony został na miedzi powleczonej lakierem światłoczułym, następnie wywołany i zabezpieczony przed utlenieniem warstwą pleksi. Ramka złożona jest z sosnowego stelażu pokrytego anodyzowanym aluminium. Aktualna posiadaczka jest zadowolona.

The image has been exposed on the photosensitive spray on copper coated laminate, then developed and protected from oxidation with layer of acryl. The frame is made from pine wood and anodized aluminum profile. Current proprietress is happy.

Wolf 3D picture frameRamka Wolf3D

30/11/2008 niedziela, 30 listopada, 2008

One nasty day I felt the need to do a picture frame. As the commercially avaliable are pathetic, I decided to engineer something. Thus was born a „Wolf3D picture frame”. „Wolfenstein 3D” is a game created in 1992, considered as the first FPS shooter. Screenshot from the game creates an integral part of the frame. The housing is created with oxidized aluminum and pine wood. The photo is distant from the main game panel about 5mm, which gives a nice 3D effect.

Pewnego brzydkiego dnia poczułem nagłą potrzebę zrobienia ramki na zdjęcia. Jako że ogólnodostępne ramki są beznadziejne, postanowiłem zmajstrować coś własnego. Tak narodziła się „ramka Wolf3D”. „Wolfenstein 3D” to gra powstała w roku 1992, uważana za pierwszą strzelankę FPS. Część screenshotu z gry tworzy integralny element ramki. Obudowa złożona z oksydowanego aluminium oraz drewna sosnowego. Zdjęcie oddalone jest od panelu gry o ok 5mm, co daje ładny efekt 3D.

HangerWieszak

25/11/2008 wtorek, 25 listopada, 2008

I created this hanger for a friend, who was never in kindergarten. I wanted to compensate him what he lost, so I decided to do kindergarten-like key-hanger. Form was a reminder of cloth-hangers (hanger + stamp: stork, tractor, house, etc.). In the end, however, ended with robots from the Futurama series. From left to right: Bender „Bending” Rodriguez, hedonism-bot, Calculon and Roberto. Made of pine wood, paper and my invention. The current holder is happy.


Wieszak powstał dla kolegi, który nigdy nie był w przedszkolu. Chciałem zrekompensować mu to, co stracił, więc postanowiłem zrobić przedszkolopodobny wieszak na klucze. Formą miał przypominać wieszaki na ubrania (wieszak + znaczek: bocian, traktorek, domek itd). W końcu jednak skończyło się na postaciach robotów z Futuramy. Od lewej: Bender „Bending” Rodriguez, Hedonism-bot, Calculon oraz Roberto. Wykonany z drewna sosnowego, papieru oraz mojej inwencji. Obecny posiadacz jest zadowolony.