TwopigDwuświń

by terror303 ~ 14/12/2008 niedziela, 14 grudnia, 2008. Klasa: Clay.

As we all know, money-boxes are used to collect money. You can collect money for a good purpose, fe.: for a vaccine for sick hamster, or at the bad purpose, fe.: a month-long party full of carrot juice. Now, you need only one money-box! Twopig, as a combination of pig-angel and pig-devil, has two coin-slots and allows to collect money for two opposite goals. Currently, Twopig is unglazed. Modelled from chamotte clay.

Photos: Dies

Skarbonki służa, jak wiadomo, do zbierania pieniędzy. Pieniądze można zbierać na cel dobry, np. na szczepionkę dla chorego chomika, lub na cel zły: np. całomiesięczne imprezowanie suto zakrapiane skokiem z marchwi. Teraz wystarczy jedna skarbonka! Dwuświń, jako połączenie świni-anioła i świni-szatana, za pomocą 2 otworów wrzutowych pozwala na zbieranie kasiory na dwa przeciwstawne cele. Obecnie dwuświń jest nieposzkliwiony. Ulepiony z gliny szamotowej.

Zdjęcia: Dies

Comments are closed.