Beaver IIBóbr II

by terror303 ~ 24/11/2008 poniedziałek, 24 listopada, 2008. Klasa: Clay.

Beaver twistly named „Beaver II” was in fact build before Flowepot beaver. It has a mania in the eyes and a coin slot in his head. Scratches on his body clumsy imitates fur. Beaver is made from red clay, unglazed. Like all my money-boxes, also this does not have a hole to remove the money. To take pleasure yourself, you must make pain to me, by killing beaver.

Bóbr ten nazwany pokrętnie „Bobrem II” w rzeczywistości powstał grubo przed bobrem doniczkowym. Posiada obłęd w oczach i otwór na monety w głowie. Rysy na jego ciele imitują nieudolnie futro. Bobra wykonano w gliny czerwonej, nieszkliwionej. Jak wszystkie moje skarbonki, także ta nie posiada otworu do wyjmowania pieniędzy. Aby zrobić przyjemność sobie, należy więc przedtem zrobić przykrość mnie, zabijając bobra.

Comments are closed.